Relationer er bånd af gensidige følelser af samhørighed mellem mennesker. Relationer er også samvær og handlinger vi gør sammen. Alt sammen noget som udspiller sig nogle konkrete steder under konkrete rammer.

Når livsforandringer gør at rammerne opløses, kan vi derfor blive udfordret på at fastholde relationen til hinanden. Også selvom vi holder af hinanden og gerne vil relationen til hinanden.

 

Relationer er traditioner

I næsten alle relationer etablerer vi nogle særlige tidspunkter, måder og steder at mødes, som gentagende bliver rammen for vores samvær.

Måske samværet med familiemedlemmer primært er til fødselsdage og højtider. Andre familiemedlemmer ser vi måske til en gåtur i skoven. Eller til en kop kaffe på cafe, hvor vi har vores faste samtaleemner og spørgsmål til hinanden.

Forældre og søskende fortsætter måske primært med at samles i forældrenes hjem, når de voksne børn er fløjet fra reden. Eller samværet bliver styret af, hvornår bedsteforældrene kommer forbi og passer børnene.

Ligesom der findes et hav af traditioner for, hvordan vi praktiserer vores forskellige familierelationer, så er der også stor forskel på, hvordan vi praktiserer vores venskaber. Måden og stederne vi ses med vores venner kan være meget forskelligt fra venskab til venskab. Men ofte har vi særlige måder, særlige traditioner for, hvordan vi dyrker de enkelte venskaber.

Nogle venner ses vi måske med til middage i hinandens hjem, hvor vi snakker om løst og fast. Andre venner dyrker vi kulturelle eller sportslige aktiviteter med, hvor det vigtigste i samværet ikke er dialogen, men den fælles oplevelse. Nogle venner holder vi kontakten med over telefon eller over en drink i byen, hvor vi deler de mere personlige og følsomme ting som rør sig i vores liv.

Stederne og rammerne for vores samvær er med til at forme, hvordan vi er sammen og giver os tryghed i relationen. Tryghed både fordi vi ved, hvad der forventes af os i mødet med den anden og hvad samværet med den anden kan give os. Men også tryghed fordi vi ved, hvad vi kan foreslå som ramme for at mødes, næste gang vi har lyst til at se personen igen.

 

De skrøbelige overgangsperioder

Fordi vi praktiserer langt de fleste af vores relationer på forudsigelige og traditionsbundne måder, er de også mest skrøbelige i overgangsperioder i livet, hvor der sker forandringer som gør det svært at holde fast på traditionerne.

Eksempelvis:

• Når den ene eller begge i et venskab får børn. Og man ikke længere hyppigt kan mødes til drinks og dans i byen til den lyse morgen.

• Når man bliver skilt, og derfor ikke længere kan invitere til parmiddage.

• Når man som søskende flytter hjemmefra. Og derfor ikke længere bare lige stikker hovedet ind på den andens værelse og ser en serie sammen.

• Når bedstemor, der har stået for at samle familien til højtider, går bort. Og det ikke længere er givet, hvor og hvordan man skal samles til næste jul.

• Når man flytter længere væk fra hinanden. Og derfor ikke så let kan ses til en hurtig kop kaffe en hverdagseftermiddag.

• Når man flytter arbejdsplads eller færdiggør en på uddannelse. Og derfor ikke længere har sin sædvanlige hyggesnak med en god og nær kollega eller en medstuderende over frokosten.

 

At skabe nye traditioner og rammer for relationen

Rigtig mange oplever at relationer glider ud eller at kontakten måske helt mistes, når livet ændrer sig og dermed også rammerne for at kunne ses. Det føles måske underligt at invitere en tidligere kollega eller studiekammerat hjem til en middag på tomandshånd, hvis man har været vant til altid at ses som en gruppe. Eller det kan føles svært at ringe op og spørge den anden, hvordan det går, hvis man aldrig har holdt kontakten i telefonsamtaler, men altid har arrangeret aftaler over SMS.

Man får måske ikke rigtig taget stilling til, hvordan man fremadrettet har lyst til at holde fast på relationen – på nye måder, med nye traditioner.

Står du overfor et skift i tilværelsen, som kommer til at betyde meget for én eller flere af dine relationer?

Eller er det skift allerede sket og har fået dig længere væk fra nogle mennesker som betyder meget for dig?

Så kan det være værd at overveje:

 

Hvad er det vigtige denne relation giver dig?

Fx: Følelsesmæssig støtte? Et sted at slappe af og grine? Mulighed for berigende og spændende diskussioner? Fede kulturelle oplevelser? Fælles minder og kendskab til hinandens fortid? Eller plads til sjov konkurrence og leg?

 

Hvad er gode betingelser for, at I kan holde fast i den værdi i jeres relation?

Fx: At der er ro til at kunne fordybe sig i en samtale? At mødes steder, hvor I kan lave noget aktivt sammen? At være sammen i længere tid af gangen, så der er plads til også at lave ingenting sammen?

 

Hvad kan være nye rammer, som også opfylder de betingelser?

Fx: Mødes i dagstid i stedet for om aftenen? Tale i telefon i stedet for at mødes på cafe? Tage sammen i sommerhus med jeres familier i stedet for på weekendrejse? Mødes hjemme hos hinanden, i stedet for hos dem, der før har samlet jer (fx tidligere hos forældre/bedsteforældre)?

 

Hvilke traditioner kunne du have lyst til at starte i relationen, som I ikke har gjort sammen endnu?

Fx: At ses med hinandens familier og ikke kun alene? Eller omvendt – at ses på tomandshånd, og ikke kun når vennegruppen/hele familien er samlet? At gå mere ud og opleve noget sammen, i stedet for at mødes i hinandens hjem? Gå til en hobby sammen, holde nytår sammen eller rejse sammen?

 

Når du har gjort dig de vigtige tanker om, hvordan den nye version af jeres relation fremadrettet kan se ud, er det tid til at skubbe de nye traditioner i gang.

Du kan enten være den som tager det modige skridt at foreslå en ny måde at mødes på eller tage initiativ til en ny tradition. Eller du kan bringe dit ønske op for den anden, at du gerne at ville finde en god måde at holde fast i hinanden. Og dermed tage initiativ til en fælles snak om, hvordan I kan skabe gode nye rammer for jeres relation med de nye livsvilkår I befinder jer i.

Selvom det kan føles som en overvindelse at byde noget nyt ind i relationen, kan gevinsten meget vel blive, at begge parter kun oplever relationer endnu stærkere bagefter. Fordi nye initiativer er en måde at vise den anden, at relationen er værdifuld for en.

 

 

Oplever du at relationen til din teenager eller dit voksne barn er ved at glide ud? Så kan det være du har lyst til at læse mere i min artikel “Den foranderlige relation mellem børn og forældreHER.

Share This