Kender du dét, at du har glædet dig til, at du og din partner kan have en hel aften for jer selv fredag aften? Og at du derfor bliver ærgerlig eller skuffet, når din partner foreslår at invitere et vennepar over?

Eller måske genkender du snarere, at du kan blive irriteret og rastløs, når din partner begynder at fortælle detaljerigt om sine oplevelser fra dagen? Fordi du egentligt havde mere brug for at slappe af med en bog eller være stille sammen foran TV’et?

Vi er alle styret af mange typer af behov, og parforholdet er en evig balancegang imellem at få opfyldt sine egne behov og tilgodese sin partners behov.

 

Nærhed versus frihed

To behov som kan skabe mange uoverensstemmelser og endda konflikter i parforholdet, er behovet for nærhed og behovet for frihed. For ofte er vores behov for henholdsvis nærhed og for frihed ikke det sammen som vores partners.

Nogle mennesker har et stort behov for nærhed med sin partner. Det kommer typisk til udtryk ved, at man gerne vil være i kontakt med den anden i løbet af dagen. At man opsøger hyppige og gerne lange samtaler. Og at man prioriterer at bruge sin fritid med sin partner i så høj grad som muligt.

Andre har et højere behov for frihed i forhold til deres partner. Det kommer fx til udtryk ved, at man har ikke et behov for være i kontakt når man er adskilt. At man kan blive rastløs under lange samtaler. Og at man oftere har brug for tid til sig selv eller at bruge tid med andre end sin partner.

Det ene er ikke mere rigtigt end det andet, men når vores behov i parforholdet ikke er ens, kan vi komme til at gå skævt af hinanden. For den person som har det højeste behov for nærhed, kan partnerens ønske om tid alene let blive fortolket som et tegn på manglende interesse eller kærlighed. Den med det højeste behov for frihed, kan omvendt let kommet til at føle sig omklamret af den anden.

 

Find den rette balance med plads til begges behov

Er du og din partners behov forskellige, og oplever I, at det ofte giver anledning til uoverensstemmelser eller skænderier?

Så er her et par tips til, hvordan I kan opnå en bedre balancering af jeres forskellige behov:

1. Forstå og accepter hinandens forskelligheder

Første skridt er, at erkende og acceptere, at jeres forskellige behov for nærhed og behov for frihed er forskellige. Og at jeres forskellige behov, intet har med kvaliteten af jeres forhold at gøre. Eller i hvor høj grad I hver især elsker hinanden.

Måske du har nogle implicitte normer eller fortællinger om hvad “det gode” parforhold er. Fx “I et godt parforhold har man hele tiden lyst til at være sammen“. Eller “I et godt parforhold er man adskilte selvstændige individer“.

Måske de implicitte normer trænger til en revision eller en nuancering?

 

2. Lav aftaler med hinanden som tilgodeser begges behov

Nogle ting kan man have brug for at lave overordnede aftaler omkring, så begge ved, hvad man skal forvente sig af hinanden.

Hvor meget skal I være i kontakt med hinanden, når I er på arbejde eller ude med venner? Måske er ingen kontakt for lidt, men lange SMS dialoger eller telefonopkald for meget? Brug tid på at finde find et kompromis, som I begge finder realistisk.

Hvor mange aftener om ugen skal I bruge tiden sammen, og hvor mange aftener på ting hver for sig? Eller er det en bedre løsning, at I hver dag har lidt tid sammen og også lidt tid for sig selv?

Og hvordan ser en typisk weekend ud, som er tilfredsstillede for jer begge?

Sørg for, at I også løbende i hverdagen at afstemme jævnligt med hinanden. Både i forhold til, hvornår der er tid til nærhed, og hvornår der er tid til frihed.

Når man har et højt behov for nærhed, er det lettere at være adskilt, når man ved, at man senere på weekenden har sat tid af til at hygge sig sammen.

Har man derimod et højere behov for frihed, er det lettere at gå engageret ind i en aktivitet sammen, når man ved, at man har tid til sig selv senere på dagen.

 

3. Kommunikér dit behov på en konstruktiv måde

Hvis vores behov for frihed og for nærhed er meget forskelligt fra vores partners, vil vi – selvom vi gør os umage med at lave gode aftaler – ind imellem stå i situationer, hvor vores behov kommer i konflikt.

Øv dig i at lægge mærke til, når det er dit behov for nærhed eller dit behov for frihed som ikke bliver opfyldt. Det kan eksempelvis være, at du mærker at følelser af afvisning, sårethed, eller følelser af rastløshed og irritation dukker op.

Og øv dig i at tage dit behov på dig og kommunikér hvad DU har brug for, på en konstruktiv måde. Frem for at kritisere eller bebrejde din partner for at have et andet behov.

Det er meget mere konstruktivt at sige: “JEG savner at bruge mere tid alene sammen med dig“. End at sige: “DU har også altid så travl med dine egne hobbyer“.

 

Share This