Familieliv

Familieterapi og forældrerådgivning

Jeg tilbyder familieterapi til jer, der ønsker samtaler sammen børn og forældre. Og forældrerådgivning til jer forældre, der ønsker samtaler om familielivet og forældreskabet.

Hvornår familieterapi? 

Familielivet og vores relationer til hinanden i familien er under evig forandring. Både på grund af de forandringer, der sker med os selv og vores børn/forældre over tid. Og på grund af de omstændigheder, vores familieliv udsættes for. Og al forandring kan skabe udfordringer.

Familieterapi er for jer, som har brug for hjælp til at finde vej tilbage til sammenhold og samarbejde.

Det kan være, at samspillet og konflikter mellem jer er jeres primære bekymring. Eller at enten I selv eller et familiemedlem gennemlever noget svært, som I finder vanskeligt at håndtere på en god måde sammen.

I familieterapi deltager børn og forældre sammen. Jeg anbefaler derfor primært familieterapi til familier med børn over 10 år.

 

I oplever måske:

 • Hyppige konflikter mellem børn og forældre
 • Søskendekonflikter
 • Dårlig stemning og manglende tillid i familien
 • Manglende eller negativ kommunikation i familien
 • At et familiemedlem mistrives, fx isolerer sig, er mere vred, bange eller ked af det

I oplever måske:

 • Usikkerhed eller uenighed i forhold til opdragelse
 • Udfordringer i samarbejdet efter skilsmisse
 • Hyppige konflikter med jeres børn
 • Søskendekonflikter mellem små børn
 • At jeres barn mistrives, fx ofte er vred, ked af det, bange eller sover dårligt

  Hvornår forældrerådgivning?

   

  Uanset om man er eneforælder, bor sammen som forældre eller er skilsmisseforældre, så har man den store opgave, at hjælpe sine børn godt og trygt ind i voksenlivet. Det er en berigende men også vanskelig opgave, som kan udløse mange bekymringer og tvivlsspørgsmål.

  Særligt i de perioder af ens børns liv, hvor de gennemlever noget svært, og hvor de hyppigere reagerer med store følelser, som ikke altid er lige til at forstå og håndtere.

  Jeg anbefaler forældrerådgivning til forældre som oplever udfordringer, dilemmaer eller uenigheder i forhold til forældreskab og opdragelse.

  Uanset om ens børn er små, teenagere eller voksne.

  Typiske livssituationer som kan være svære for familielivet og forældreskabet:

  At have små børn

  Livet med små børn er ofte udfordrende og fyldt med dilemmaer. Som forældre prøver man at finde den rette måde at give omsorg og sætte grænser. Børn er behovsstyrede og reagerer let med vrede og gråd, og trykker på alle vores knapper. Oven i det, kan der være andre omstændigheder i vores eller vores børns liv, som gør at overskuddet er lille, og hverdagen kan derfor i perioder komme til at føles som overlevelse, med flere konflikter end gode stunder. 

  Da kan det være værd at få hjælp til at finde nye måder at håndtere hverdagen på. 

  At ens barn bliver teenager

  Når børn bliver teenagere, begynder de for alvor at søge mod større selvstændighed, gå deres egne veje, og måske  søge mere mod deres venner end familien. Som forældre er det ofte svært at finde balancen imellem at passe på sit barn og lade sit barn stå på egne ben. Særligt vanskeligt er det, hvis man oplever, at ens barn ikke trives eller træffer risikofyldte beslutninger. Derfor bliver det for mange familier også en periode med flere dilemmaer og konflikter.

  Er kommunikationen gået i hårdknude, eller der opstået en følelse af distance til jeres barn, kan det være værd at få hjælp.

  At et barn eller forældre mistrives eller har psykiske vanskeligheder

  Når enten et barn eller forældre har psykiske vanskeligheder, sætter det spor i hele familien. Det er uanset om der er tale om diagnoser som fx ADHD, angst, depression eller faktorer som stress, ensomhed eller mobning.

  Som familiemedlemmer er det ikke altid let at forstå eller sætte sig ind i hvad der er på spil, og finde ud af hvordan man bedst kan være til hjælp. Og man kan opleve at man i familien hyppigere kommer til at gå skævt af hinanden, eller gøre hinanden kede af det eller vrede.

  Da kan det være gavnligt at opsøge hjælp til at finde måder at stå sammen om det som er svært.

  Når enten et barn eller forældre har psykiske vanskeligheder, sætter det spor i hele familien. Det uanset om der er tale om diagnoser som fx ADHD, angst, depression eller ting som stress, ensomhed eller mobning. Som familiemedlemmer er det ikke altid let at forstå eller sætte sig ind i hvad der er på spil, og finde ud af hvordan man bedst kan være til hjælp. 
  sykiske vanskeligheder, sætter det spor i hele familien. Det uanset om der er tale om diagnoser som fx ADHD, angst, depression eller ting som stress, ensomhed eller mobning. Som familiemedlemmer er det ikke altid let at forstå eller sætte sig ind i hvad der er på spil, og finde ud af hvordan man bedst kan være til hjælp. 
  Når enten et barn eller forældre har psykiske vanskeligheder, sætter det spor i hele familien. Det uanset om der er tale om diagnoser
  Sygdom og dødsfald

  Når én i familien bliver alvorligt syg, eller man som familie oplever tab af en person, man har nær, er det en sorgfuld og krævende situation for hele familien. Behovet for omsorg og støtte vokser samtidig med, at alle er følelsesmæssigt påvirket af situationen. Hvad end det er frygt, vrede eller sorg. Når vi som mennesker er i krise, ændres vores måde at indgå i relationer på – på grund af de vanskelige følelser, vi gennemlever. At yde omsorg for hinanden og stå sammen er derfor ikke altid bare let – man kan derimod opleve at man kommer til at såre eller gå skævt af hinanden.

  Derfor kan det være hjælpsomt sammen at få støtte til at tale om det man gennemlever hver for sig og som familie.

  Skilsmisse

  Skilsmisse er en udfordrende og langvarig proces for både børn og voksne. Følelserne på spil er mange samtidig med, at der er mange praktiske ting at forholde sig til. Og det er vanskeligt som forældre både at drage omsorg for sine børns sorg, savn og vrede, og gennemgå sin egen krise samtidig – med alle de følelser som hører til. Derfor er det også meget almindeligt, at der opstår gentagende svære situationer på kryds og tværs i relationerne mellem både børn og voksne.

  Under en skilsmisse kan det derfor være en hjælp at få støtte til at finde gode måder at tale sammen om det, man hver især gennemlever og få hjælp til at finde gode måder at håndtere den svære overgang til en ny tilværelse sammen.

  At være sammenbragt familie

  Mange lever i familier med både “dine”, “mine” og måske også “vores” børn. Ønsket om at skabe et velfungerende hjem sammen kan være stort men også fyldt med mange dilemmaer og udfordringer.

  Børn og voksne kan have meget forskellige forventninger og følelser i forhold til, hvordan man skal være familie sammen. Og det kan være svært som par at finde et fælles ståsted i forhold til værdier og opdragelse, og de rolle man hver især skal have i forhold til den andens børn.

  Har dilemmaerne eller konflikterne i jeres sammenbragte familie vokset sig store, kan det være gavnligt at få hjælp til at finde vejen sammen.

  Når voksne børn flytter eller selv får børn

  Når børn bliver voksne og flyver fra reden, står man i en situation, hvor man på ny skal finde ud af, hvordan man skal være familie. Hvor ofte man skal ses? Hvilken rolle skal man have i hinandens liv? Hvilke traditioner skal bestå? Mange oplever, at forventningerne er forskellige, og at det kan skabe forstyrrelser i relationerne.

  Det er også normalt at opleve, at der opstår spændinger og uoverensstemmelser, når der kommer børnebørn i familien. Selvom det er en stor glæde at dele som forældre og bedsteforældre, er det også almindeligt, at det bidrager til sammenstød i forhold til gensidige forventninger til hinanden. 

  I begge tilfælde kan det være vanskeligt at tale om, uden at samtalen går i hårdknude, og det kan derfor være hjælpsomt med lidt støtte til at blive afstemt med hinanden.

  Hvordan foregår det?

  Familieterapi

  I familieterapi deltager både børn og forældre. Samtalerne varer 55 minutter.

  I første samtale inviteres I alle til at dele, hvad I synes er svært og hvad I ønsker hjælp til. Hvis man som barn har mest mod på blot at lytte med første gang, er det også helt okay.

  I de efterfølgende samtaler vil jeg hjælpe jer til større forståelse for de udfordringer I står i, og til hvordan I kan sammen kan få det bedre igen.

  Hvor mange og hvor hyppige samtaler I har brug for, er noget vi finder ud af sammen. Min generelle anbefaling er dog at prioritere samtaler med 1-2 uger mellemrum, for at opnå bedste effekt.

  Forældrerådgivning

  I forældrerådgivning deltager du/I uden børn i samtaler af 75 minutters varighed.

  I første samtale inviteres I til at dele, hvad I synes er vanskeligt og hvad I ønsker hjælp til.

  I de efterfølgende samtaler vil jeg hjælpe jer til større forståelse for de udfordringer I oplever, og give jer konkrete redskaber til jeres forældreskab.

  Hvor mange og hvor hyppige samtaler I har brug for, er noget vi finder ud af sammen. Mange oplever at 1-5 samtaler er hjælpsomt.

  Var det noget andet du ledte efter?

  Kontakt mig

  Ring eller skriv, så vender jeg tilbage hurtigst muligt.

  Jeg er på ferie fra d. 24. juni – 17. juli 2022 er derfor ikke at træffe på mail og telefon.

  Ring

  (+45) 60 57 56 13

  Adresse

  Odinsvej 12A, 3460 Birkerød

   

  Åbent 

  Telefon: Man – Tors kl.  8-16.

  Jeg kan være optaget – læg gerne en besked, så vender jeg tilbage hurtigst muligt.

  Share This